top of page
סטריפ דף תפעול פארק תעשיות משגב

שירותים

לרשות דיירי פארק תעשיות משגב - תרדיון עומדים:

שירותי חירום

 • בפארק קו כיבוי אש עצמאי בלחץ גבוה.

 • בפארק פועלת תחנת כיבוי אש אזורית (תיקון)

תחבורה ציבורית

 • בפארק פועלת תחבורה ציבורית וחברות הסעה פרטיות

שירותי גינון וניקיון

 •  גננים המטפחים את הצמחייה ברחבי הפארק.

 • ניקיון יום יומי של המדרכות, הכבישים והשטח הציבורי

תאורת רחובות

 • בפארק מתוחזקים רחובות מוארים

שירותי שמירה

 • מערכת מצלמות בשטחים הציבוריים ברחבי הפארק.

 • שירותי שמירה במשך הלילה ובסופ״ש: שומר בשער הכניסה לפארק וסייר המסייר בחצרות המבנים.

 • מוקד רמה ב' בחינם לדיירי הפארק

מחזור פסולת

 • בפארק פועלים ארבעה מרכזי מחזור מרכזיים

שירותי ניהול

 • סיוע של מנהלת הפארק בקשר עם הרשות המקומית ועם משרד הכלכלה.

 • שירותי דואר

 •  ליווי אישי של היזמים בתהליך הקליטה והקצאת קרקע עד הקמת המפעל.

פינוי אשפה מרוכז

 • המנהלת מפעילה קבלן במכרז לפינוי פסולת בצורה מרוכזת

רישוי עסקים

מחלקת רישוי עסקים של המועצה האזורית משגב מלווה את היזמים ומסייעת בקבלת האישורים הנדרשים לקבלה וחידוש רישיון העסק.
המועצה היא מהמובילות באחוז העסקים בעלי רישיון בתוקף!

מידע תכנוני של פארק תעשיות משגב

מידע תכנוני

קבצים שיסייעו לכם בעבודת התכנון, להורדה

תקנון מלא

קריטריונים הנדסיים משרד התעשייה והכלכלה

תשריט תב״ע

תשריט קומפילציה | תבע עדכנית של פארק תעשייה משגב

תצא נקייה | פארק תעשיה משגב

רשימת תכליות תבע ג-10534

איכות סביבה

תקנון הפארק כולל התייחסות נרחבת לנושא איכות הסביבה כך שמובטחת לדיירי הפארק סביבה נטולת מטרדים ומפגעים סביבתיים. היחידה הסביבתית של הפארק מלווה את היזמים בתהליך קליטתם, החל מבדיקת התאמת העיסוק המבוקש לתקנון ובהמשך בעריכת מסמך סביבתי מפורט הכולל פתרונות לכל השפעותיו של המפעל על הסביבה

מיחזור

העסקים והמפעלים בפארק מפרידים את הפסולת לזרמים הניתנים למיחזור ובכך מקטינים את השפעתם על הסביבה ומוזילים את עלויות הפינוי. מינהלת הפארק והיחידה הסביבתית מסייעות במציאת פתרונות מיחזור אפשריים לכל סוגי הפסולת.

טיפוח ואיכות סביבה

לפארק תקנון ייחודי השם דגש על איכות הסביבה. הוא מטופח מאוד והגינון בו משתלב עם פארקי היער של הגליל התחתון. ברחבי הפארק פסלים של אמנים מקומיים מה שהוביל לזכייתו בחמשת כוכבי היופי של המועצה לישראל יפה.

לוגו המועצה לישראל היפה - פארק תעשיות משגב זוכה פרס
סטריפ איכות הסביבה בפארק
bottom of page