top of page
hevrot-bapark_16.png

תורג הנדסה ובנייה

חברת תורג הוקמה בשנת 1983 ע"י דלית ואליעזר תורג'מן ונמנית בין החברות הוותיקות והאיכותיות ביותר בענף הבנייה בישראל.

מתחילת דרכה חרטה תורג על דגלה ערכי ליבה של מצוינות מקצועית, אמינות, הוגנות ואדיבות. ערכים אלו מהווים אבני יסוד עליהן מושתתת החברה ובסיס איתן להצלחותיה לאורך השנים.

המוניטין הרב והחוסן הפיננסי שצברה תורג, תוך יישום תפיסת עולם ערכית ומקצועית הרואה ב"יסוד האנושי" מרכיב מרכזי, מובילים לשגשוגה ולשביעות הרצון של לקוחותיה.


נאמנים לדרכנו גיבשנו את ה"יסוד האנושי" שלנו – צוות עובדים מקצועי, מסור ואיכותי הרץ למרחקים ארוכים ומאפשר לחברה ליזום ולבצע פרויקטים רחבי היקף בכל תחומי פעילותה.


בנייה למגורים

הקמת פרויקטים למגורים כיזם וכקבלן ראשי וכן ביצוע עבודות בנייה עבור חברות מובילות בענף הנדל"ן למגורים.


מבני ציבור

בניית מבנים לגופים ציבוריים וממשלתיים, כגון: בתי חולים, מוסדות להשכלה גבוהה, בתי מלון ובתי הארחה, מרכזים קהילתיים ומבנים לרשויות מקומיות.


מבני מסחר ותעשייה

הקמת מרכזי קניות, מפעלי ייצור ובנייני ומשרדים.

במסגרת פעילותה בתחום זה, מבצעת תורג גם פרויקטים המשלבים תכנון וביצוע המאפשרים ללקוחותיה חסכון בעלויות וקיצור לוחות הזמנים של הפרויקט.


נכסים מניבים

במקביל לפעילות הענפה בתחומי הביצוע השונים, עוסקת חברת תורג, בעצמה ובאמצעות חברות-בנות, ברכישה, בהקמה ובהשבחה של קרקעות ונכסים מניבים.

סיווג החברה ברשם הקבלנים בענף הבנייה הינו בלתי מוגבל (ג-5). החברה מאושרת כקבלן מוכר לביצוע עבודות עבור משרדי ממשלה ונושאת את תו תקן האיכות והבקרה 9001:2008 ISO.

bottom of page