top of page
hevrot-bapark_16.png

סנט מוריץ

קבוצת "סנט מוריץ" נוסדה בשנת 1989, הקבוצה הינה בבעלותו היחידה של יהודה בר ששת.

הקבוצה מאז הקמתה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק מוצרים כימיים שונים, כגון דטרגנטים, קצף לכיבוי

שרפות, ותוספים

לבטון. תכשירי הניקוי המיוצרים ע"י הקבוצה משווקים תחת המותג "סנט מוריץ".

הדטרגנטים אותם מייצרת הקבוצה הוכיחו את עצמם כמוצרים בעלי איכות גבוהה, ואכן במהלך

השנים כבשו לעצמם פלח שוק ניכר בתחומם.

הצלחה זו הביאה את הקבוצה לשווק את מוצריה גם מחוץ לגבולות המדינה

וניתן למצוא את מוצרי החברה בארה"ב, ובאירופה.

bottom of page