קולחי משגב

לוגו קולחי משגב

חברת קולחי משגב הוקמה כחברה מקצועית למים וביוב לשם ייזום, תכנון, הקמה, תפעול ותחזוקה של מערכות מים וביוב במשגב. 35 ישובים נהנו עד היום מהקמת מערכת ביוב איכותית ומקצועית, תפעולה ותחזוקתה, תוך הקפדה על שמירת איכות הסביבה ערכי טבע ונוף ובריאות הציבור.
החברה פועלת נמרצות לייזום תכנון והקמה של פרויקטים בתחום תשתיות ביוב ומים, לשם השגת יעדי האזור לקליטת אוכלוסייה חדשה במשגב.
מדיניות החברה ממוקדת במתן שרות איכותי ומהיר העומד ברמת איכות ובאמות המידה הגבוהות ביותר .
במסגרת מאמצים אלו וכחלק ממדיניות איכות השירות שלנו ניסחנו את אמנת השירות של קולחי משגב, המגדירה את יעדי השירות ומחייבת אותנו לעמוד בהם.פרטי יצירת קשר

קולחי משגב בשבילך לאורך כל הקו
טל: 04-9990165 פקס: 04-9990139,

בית החכ”ל פארק תעשיות משגב 2017400
קבלת קהל בגזברות:
ימים א’, ב’, ה’ – 9:00 – 13:00 יום ג’ – 9:00 – 18:00, יום ד’ אין קבלת קהל.
קבלת קהל בשאר המחלקות – בתיאום מראש

www.kmisgav.co.il

קולחי משגב תמונות