רשימת מגרשים למכירה

מבנןמספר מגרששטח המגרש (מ״ר)מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%)בעלותפרטים נוספים
מבנן:
מבנן 100
מספר מגרש:
101
שטח המגרש (מ״ר):
11,900
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
9,520
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
ממוקם בלב הפארק, סביבה מאוכלסת וכיווני נוף
מבנן:
מבנן 200
מספר מגרש:
200.1
שטח המגרש (מ״ר):
3,500
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
2,800
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מיקום מרכזי בפארק, בסביבה מאוכלסת
מבנן:
מבנן 200
מספר מגרש:
200.2
שטח המגרש (מ״ר):
4,600
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
3,680
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מיקום מרכזי בפארק, בסביבה מאוכלסת כולל נוף
מבנן:
מבנן 200
מספר מגרש:
201.0
שטח המגרש (מ״ר):
3,500
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
2,800
בעלות:
בעלות פרטית
פרטים נוספים:
מיקום מרכזי בפארק, בסביבה מאוכלסת
מבנן:
מבנן 200
מספר מגרש:
210.0
שטח המגרש (מ״ר):
4,200
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
3,360
בעלות:
בעלות פרטית
פרטים נוספים:
ממוקם בלב הפארק, סביבה מאוכלסת וכיווני נוף
מבנן:
מבנן 300
מספר מגרש:
300.1
שטח המגרש (מ״ר):
5,600
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
4,480
בעלות:
בעלות פרטית
פרטים נוספים:
ממוקם בלב הפארק, שיא הגובה
מבנן:
מבנן 300
מספר מגרש:
300.5
שטח המגרש (מ״ר):
6,700
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
5,360
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
ממוקם בלב הפארק, נוף, מגרש פנימי
מבנן:
מבנן 300
מספר מגרש:
300.6
שטח המגרש (מ״ר):
4,300
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
3,440
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מגרש פנימי כולל כיוון נוף
מבנן:
מבנן 300
מספר מגרש:
300.7
שטח המגרש (מ״ר):
3,900
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
3,120
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מגרש פנימי בשיא הגובה
מבנן:
מבנן 300
מספר מגרש:
300.8
שטח המגרש (מ״ר):
4,700
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
3,760
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מגרש פנימי בשיא הגובה
מבנן:
מבנן 300
מספר מגרש:
301.0
שטח המגרש (מ״ר):
4,300
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
3,440
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
ממוקם בלב הפארק, נגיש מהכביש הראשי כולל כיוון נוף
מבנן:
מבנן 300
מספר מגרש:
301.1
שטח המגרש (מ״ר):
3,100
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
2,480
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
ממוקם בלב הפארק, נגיש מהכביש הראשי קצת המבנן
מבנן:
מבנן 301
מספר מגרש:
301.2
שטח המגרש (מ״ר):
4,500
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
3,600
בעלות:
בעלות פרטית
פרטים נוספים:
ממוקם בלב הפארק, נגיש מהכביש הראשי כולל כיוון נוף
מבנן:
מבנן 300
מספר מגרש:
333.1
שטח המגרש (מ״ר):
5,159
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
4,127
בעלות:
בעלות פרטית
פרטים נוספים:
מבנן:
מבנן 300
מספר מגרש:
333.2
שטח המגרש (מ״ר):
7,721
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
6,177
בעלות:
בעלות פרטית
פרטים נוספים:
מגרש פנימי, גדול ביותר במבנן
מבנן:
מבנן 300
מספר מגרש:
333.3
שטח המגרש (מ״ר):
4,400
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
3,520
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מגרש פנימי, כיוון נוף
מבנן:
מבנן 300
מספר מגרש:
333.4
שטח המגרש (מ״ר):
4,400
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
3,520
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מגרש פנימי, כיוון נוף
מבנן:
מבנן 300
מספר מגרש:
333.5
שטח המגרש (מ״ר):
5,600
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
4,480
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
ממוקם בלב הפארק, בסביבה מאוכלסת
מבנן:
מבנן 400
מספר מגרש:
402
שטח המגרש (מ״ר):
20,000
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
16,000
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מבנן:
מבנן 400
מספר מגרש:
405
שטח המגרש (מ״ר):
5,000
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
4,000
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
ממוקם בצומת כביש תשתית, כיוון נוף
מבנן:
מבנן 400
מספר מגרש:
406
שטח המגרש (מ״ר):
11,000
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
8,800
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מגרש גדול ביותר במבנן, אחרון לפני הנוף
מבנן:
מבנן 700
מספר מגרש:
701
שטח המגרש (מ״ר):
5,683
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
4,546
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
גישה מכביש תשתית, אחרון מול הנוף
מבנן:
מבנן 700
מספר מגרש:
702
שטח המגרש (מ״ר):
6,732
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
5,385
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
גישה מכביש תשתית, כיוון נוף
מבנן:
מבנן 700
מספר מגרש:
705
שטח המגרש (מ״ר):
9,670
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
7,736
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מגרש גדול, גישה מכביש תשתית, כיוון נוף
מבנן:
מבנן 700
מספר מגרש:
706
שטח המגרש (מ״ר):
5,132
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
4,106
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מבנן:
מבנן 700
מספר מגרש:
707
שטח המגרש (מ״ר):
7,476
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
5,980
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מגרש פנימי, כיוון נוף
מבנן:
מבנן 700
מספר מגרש:
708
שטח המגרש (מ״ר):
5,194
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
4,155
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מבנן:
מבנן 700
מספר מגרש:
709
שטח המגרש (מ״ר):
9,911
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
7,929
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מגרש גדול ביותר במבנן, מגרש פנימי, כיוון נוף
מבנן:
מבנן 700
מספר מגרש:
710
שטח המגרש (מ״ר):
7,122
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
5,698
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
מגרש פנימי, אחרון מול הנוף
מבנן:
מבנן 700
מספר מגרש:
711
שטח המגרש (מ״ר):
6,698
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
5,358
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
גישה מכביש תשתית, סביבה מאוכלסת, כיוון נוף
מבנן:
מבנן 700
מספר מגרש:
712
שטח המגרש (מ״ר):
7,664
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
6,131
בעלות:
קרקע מדינה
פרטים נוספים:
גישה מכביש תשתית, סביבה מאוכלסת
מבנן:
מספר מגרש:
שטח המגרש (מ״ר):
מ"ר לבניה בשתי קומות (תכסית מרבית 50%):
בעלות:
פרטים נוספים:

דברו איתנו

מתעניינים בבניה בפארק?
רוצים לשכור שטח לפעילות העסקית שלכם?
יש לכם שאלות?
מוזמנים להתקשר או לכתוב לנו.

פארק תעשיות משגב

פארק תעשיות משגב ד.נ. משגב 2012700

טלפון פארק תעשיות משגב

04-9990584