מגרשים לבניה

בפארק מגרשים המיועדים לבניה.

לקבלת מידע נוסף אודות מגרש מסוים, ניתן לצפות במידע על גבי תצ״א או תשריט. ניתן גם להוריד קובץ ובו רשימת המגרשים.

מצב תצ״א

מצב תשריט