מגרשים לבניה

בפארק מגרשים המיועדים לבניה.

לקבלת מידע נוסף אודות מגרש מסוים, ניתן לצפות במידע על גבי תצ״א או תשריט. ניתן גם להוריד קובץ ובו רשימת המגרשים.