אחוזי בניה והתכליות עבור המגרשים בפארק

רשימת התכליות:

שטח לתעשייה ישמש למבנים לתעשייה, לרבות תעשייה עתירת ידע ובתי תוכנה, לבתי מלאכה ולמתקני שרות, משרדים, חניות ומחסנים, (ויקרא להלן – המפעל) לאחר אשור הועדה המקומית. תותר הקמת חנות למכירת מוצרי המפעל בלבד בתחום המגרש, ובלבד ששטח החנות לא יעלה על 5% משטח המגרש או 200 מ”ר (ברוטו) הקטן מביניהם. בתום שנה מגמר הקמת המפעל, ומדי שנה בשנה, ייבדק המפעל ע”י המנהלת להבטחת עמידה בתנאי התקנון. במגרש 650 יותר להגדיל את השטח למסחר עד 50% מזכויות הבניה המותרות.

בנוי ואחוזי בניה:

מגרשים לתעשייה:
תותר בניה של מבנים כאשר שטח הבנייה הכולל (שטח עיקרי ושטח שרות כמוגדר בתקנות) יהיה לפי אחת מהאפשרויות כדלקמן:
א. בנין בן שתי קומות בלבד, עד 80% משטח המגרש. כולל גלריה, ועוד 100% תת קרקעי, סה”כ בכל הקומות 180%, שטח עיקרי ושטח שרות כמפורט בסעיף 26. תכסית מירבית 50%.
ב. בנין בן שלוש קומות בלבד, עד 100% משטח המגרש כולל גלריות, ועוד 100% תת קרקעי, סה”כ בכל הקומות 200%. תכסית מירבית 40%. שטח עיקרי ושטח שרות כמפורט בסעיף 26.
ג. בנין בן ארבע קומות בלבד, 120% משטח המגרש לקומה. כולל גלריות, ועוד 100% תת קרקעי, סה”כ בכל הקומות 220%. תכסית מירבית 30%. שטח עיקרי ושטח שרות כמפורט בסעיף 26.

* לקוח  מתוך התב״ע ג/10534 עמודים 5-6

דברו איתנו

מתעניינים בבניה בפארק?
רוצים לשכור שטח לפעילות העסקית שלכם?
יש לכם שאלות?
מוזמנים להתקשר או לכתוב לנו.

פארק תעשיות משגב

פארק תעשיות משגב ד.נ. משגב 2012700

טלפון פארק תעשיות משגב

04-9990584